POČETNA

USLUGE

CENOVNIK

REFERENCE

KONTAKT

Čišćenje svih
zaprljanih i teško
dostupnih površina
>Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi
Nova tehnologija pranja nedostupnih površina

MAŠINSKO PRANJE FASADE

Preduzeće Clean Windows Service bavi se mašinskim pranjem fasada sa zemlje, što predstavlja tehničku i tehnološku inovaciju u sistemu pranja fasada. Prednosti mašinskog pranja fasada ogledaju se u:

Tehnološko unapređenje - razlika u odnosu na ručno (klasično) pranje fasada
Kod ručnog pranja, fasade se peru sa običnom vodom i tretiraju se samo ravne površine. Fuge i spojevi fasadnih panela ručnim pranjem se ne tretiraju jer su nedostupni, a oni predstavljaju prave deponije prašine i nečistoća.
Ovom metodom ispiraju se upravo ti džepovi u fasadi i delovi podkonstrukcije, pa voda-kišnica koja je najčešće meka, ne spira prašinu, već i sama ima efekat pranja.
Ako se ne odstrane te naslage prašine prva sledeća kiša ispira tu prašinu „iz džepova“, pa na staklu ostaju tragovi na koje se kasnije lepi prašina i formiraju slojevi kamenca koje je jako teško ukloniti.

KONTAKT

ADRESA
Bulevar umetnosti 27
Novi Beograd
BROJ TELEFONA
011 2650 571
065 2650 571