Zahtev za ponudu

Preduzeće Clean Windows Service d.o.o. je u prilici je da vam ponudi mašinsko pranje fasade sa tla, sve do visine 15 – 20 m.

Zahtev za ponudu

Preduzeće Clean Windows Service d.o.o. je u prilici je da vam ponudi mašinsko pranje fasade sa tla, sve do visine 15 – 20 m. Za pranje na većim visinama koristi se ista oprema kao za pranje sa zemlje, a rukovaoci opremom su profesionalni alpinisti. Pranje se vrši bez upotrebe dizalica i skela. Prednosti mašinskog pranja ogledaju se u:


  • Potpunom odmašćivanju površina
  • Skidanju i sprečavanju pojave oksida
  • Produženom efektu pranja, površine postaju blistave i prozirne
  • Površine bez „fleka“ i nakon pranja kiša ne ostavlja trag pri slivanju
  • Svaka sledeća kiša posle pranja, ima isti efekat kao i pranje
  • Pranje se vrši mekom vodom obogaćenom kiseonikom
  • Pranje mekom vodom minimalneelektro provodljivosti (vrednost ispod 50 mikro simensa odnosno najčešće čak ispod 10 mikro simensa, slično vodi koja se koristi za pranje medicinske i laboratorijske opreme). *voda iz gradskog vodovoda ima provodljivost veću od 200 najčešće 500 mikro simensa
  • Nakon pranja mekom vodom oprana površina postaje elektrostatički neutralna, a na takvu površinu čestice prašine se teško lepe, • Oprani solarni paneli ovom tehnologijom znatno povećavaju učinke
  • Brz i efikasan rad pri pranju

Napomena: kod ručnog pranja, fasade se peru sa običnom vodom i tretiraju se samo ravne površine. Fuge i spojevi fasadnih panela ručnim pranjem se ne tretiraju jer su nedostupni, a oni predstavljaju prave deponije prašine i nečistoća. Ovom metodom ispiraju se upravo ti džepovi u fasadi i delovi podkonstrukcije, pa voda-kišnica koja je najčešće meka ne spira prašinu, već i sama ima efekat pranja. Ako se ne odstrane te naslage prašine prva sledeća kiša ispira tu prašinu „iz džepova“, pa na staklu ostaju tragovi na koje se kasnije lepi prašina i formiraju slojevi kamenca koje je jako teško ukloniti.

* Cenovnik je dat u dokumentu u prilogu. Preuzmite dokument, popunite tabelu i dobićete najpribližniju cenu pranja za vaš objekat.

Mašinsko pranje fasade

Preduzeće Clean Windows Service bavi se mašinskim pranjem fasada sa zemlje, što predstavlja tehničku i tehnološku inovaciju u sistemu pranja fasada.