Cenovnik

Cenovnik

U prilogu možete preuzeti okvirne cenovnike i kalkulacije .

Konačna cena daje se tek posle uvida u radni zadatak a na osnovu upita naručioca.

Preuzmite cenovnik

Zahtev za ponudu

Preduzeće Clean Windows Service d.o.o. je u prilici je da vam ponudi mašinsko pranje fasade sa tla, sve do visine 15 – 20 m. Za pranje na većim visinama koristi se ista oprema kao za pranje sa zemlje, a rukovaoci opremom su profesionalni alpinisti. Pranje se vrši bez upotrebe dizalica i skela.

Mašinsko pranje fasade

Preduzeće Clean Windows Service bavi se mašinskim pranjem fasada sa zemlje, što predstavlja tehničku i tehnološku inovaciju u sistemu pranja fasada.