Reference

Preduzeće Clean Windows Service d.o.o. je u prilici je da vam ponudi mašinsko pranje fasade sa tla, sve do visine 15 – 20 m.

Reference

Preduzeće Clean Windows Service d.o.o. je u prilici je da vam ponudi mašinsko pranje fasade sa tla, sve do visine 15 – 20 m. Za pranje na većim visinama koristi se ista oprema kao za pranje sa zemlje, a rukovaoci opremom su profesionalni alpinisti. Pranje se vrši bez upotrebe dizalica i skela.


 • TC ĐOKOVIĆ-FEMILI SPORT
 • Hotel Tulip INN, Novi Beograd
 • Hotel BOTIKA, Kraljevo
 • Hotel OASIS, Zemun
 • IN Hotel, Novi Beograd
 • TQ TRADEUNIQUE
 • Red Stripe, Vasko + Partner, Novi Beograd
 • SGS – S.P.POPOVIĆ d.o.o, Novi Beograd
 • Alatau Hospitality Balkans
 • DELHAIZE EUROPE –TEMPO-ADA
 • Inex-Immoguard
 • Shoping Centar FORUM Niš
 • DTC Majdan
 • OŠ Laza Kostić, Novi Beograd
 • Raiffasen BANK, Novi Beograd
 • New York Trade doo, Beograd

Zahtev za ponudu

Preduzeće Clean Windows Service d.o.o. je u prilici je da vam ponudi mašinsko pranje fasade sa tla, sve do visine 15 – 20 m. Za pranje na većim visinama koristi se ista oprema kao za pranje sa zemlje, a rukovaoci opremom su profesionalni alpinisti. Pranje se vrši bez upotrebe dizalica i skela.

Mašinsko pranje fasade

Preduzeće Clean Windows Service bavi se mašinskim pranjem fasada sa zemlje, što predstavlja tehničku i tehnološku inovaciju u sistemu pranja fasada.