Zaštita od leda

ugradnja grejača za oluke i krovove, prepariranje površina, sprečavanje pojave leda.

Zaštita od leda

KROVNE INSTALACIJE, OLUCI, UVALE, VERTIKALNI ODVODI, REVIZIJE…Sve ovo su slaba mesta na krovovima i posebno su osetljiva na pojavu leda.
Pojava leda se javlja kada na krovnim površinama imamo naslage snega i situaciju da je temperatura krovnih ravni viša od 0°C a spoljna temperatura niža od nule. Otopljeni sneg počinje da curi prema olucima čija je temperatura niža od nule i počinje mržnjenje odvoda. Voda nastala topljenjem snega puni oluke bez oticanja i mrzne, te se tako podiže nivo vode na krovnim ravnima pa imamo procurivanje vode kroz krovni pokrivač. Često su i krovne instalacije pune raznog materijala (lišća i slično), što sprečava oticanje vode pa tako imamo i vertikalne i horizontalne instalacije pune leda a kao posledicu svega destrukciju instalacija i kvašenje plafona i zidova.

PREVENCIJA
1. Obavezna kontrola i čišćenje krovnih instalacija pred zimu
2. Postavljanje grejača u krovne instalacije

HORIZONTALNE POVRŠINE KOJE SE GAZE (TROTOARI I STEPENIŠTA)
1. NANO ZAŠTITA preparatima koji štite gazne površine od prodora vode u strukturu materijala čime se postiže sprečavanje pojave debelog sloja vode a istovremeno destruktivna dejstva leda a posebno hemijskih sredstava za topljenje leda na bazi hlora.
2. Postavljanje grejača u gazne površine (trotari, izlazi iz zgrada i garaža, kose rampe,...)

Zahtev za ponudu

Preduzeće Clean Windows Service d.o.o. je u prilici je da vam ponudi mašinsko pranje fasade sa tla, sve do visine 15 – 20 m. Za pranje na većim visinama koristi se ista oprema kao za pranje sa zemlje, a rukovaoci opremom su profesionalni alpinisti. Pranje se vrši bez upotrebe dizalica i skela.

Mašinsko pranje fasade

Preduzeće Clean Windows Service bavi se mašinskim pranjem fasada sa zemlje, što predstavlja tehničku i tehnološku inovaciju u sistemu pranja fasada.