Čišćenje grafita

anti-grafit zaštita, skidanje grafita

Čišćenje grafita

Sa prethodno zaštićenih površina fasade „anti grafit zaštitnim sredstvima“ ispisani grafiti se lako uklanjaju a ponekad i ne mogu da ostanu na prethodno zaštićenoj fasadi. Preparirane površine postaju neporozne ali paropropusne (nano zaštita), pa tako nanešena farba ne može da ostvari postojani kontakt sa podlogom.
UKLANJANJE GRAFITA je teška, složena i skupa operacija koja zahteva nekoliko postupaka sve zavisno od podloge odnosno od njene poroznosti. Porozne površine odlično upijaju farbe koja vremenom postaje deo strukture zida ili poda. Naneti grafiti se prvo tretiraju odgovarajućim hemijskim sredstvima koja ne smeju da razgrade osnovni materijal već samo da oslabe vezu premaza i zida. Tretman hemijskim sredstvima treba da bude takav da ne utiče na izvornu boju zida ili poda. Posle tretma na hemijskim sredstvima grafit treba isprati vodom pod visokim pritiskom.
Neke grafite moguće je ukloniti i dodatnim tretmanom vodenim peskiranjem.

Zahtev za ponudu

Preduzeće Clean Windows Service d.o.o. je u prilici je da vam ponudi mašinsko pranje fasade sa tla, sve do visine 15 – 20 m. Za pranje na većim visinama koristi se ista oprema kao za pranje sa zemlje, a rukovaoci opremom su profesionalni alpinisti. Pranje se vrši bez upotrebe dizalica i skela.

Mašinsko pranje fasade

Preduzeće Clean Windows Service bavi se mašinskim pranjem fasada sa zemlje, što predstavlja tehničku i tehnološku inovaciju u sistemu pranja fasada.