POČETNA

USLUGE

CENOVNIK

REFERENCE

KONTAKT

Čišćenje svih
zaprljanih i teško
dostupnih površina
>Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi
Nova tehnologija pranja nedostupnih površina

ZAHTEV ZA PONUDU

Preduzeće Clean Windows Service d.o.o. je u prilici je da vam ponudi mašinsko pranje fasade sa tla, sve do visine 15 – 20 m. Za pranje na većim visinama koristi se ista oprema kao za pranje sa zemlje, a rukovaoci opremom su profesionalni alpinisti. Pranje se vrši bez upotrebe dizalica i skela.
Prednosti mašinskog pranja ogledaju se u:

Napomena: kod ručnog pranja, fasade se peru sa običnom vodom i tretiraju se samo ravne površine. Fuge i spojevi fasadnih panela ručnim pranjem se ne tretiraju jer su nedostupni, a oni predstavljaju prave deponije prašine i nečistoća. Ovom metodom ispiraju se upravo ti džepovi u fasadi i delovi podkonstrukcije, pa voda-kišnica koja je najčešće meka ne spira prašinu, već i sama ima efekat pranja. Ako se ne odstrane te naslage prašine prva sledeća kiša ispira tu prašinu „iz džepova“, pa na staklu ostaju tragovi na koje se kasnije lepi prašina i formiraju slojevi kamenca koje je jako teško ukloniti.
* Cenovnik je dat u dokumentu u prilogu. Preuzmite dokument, popunite tabelu i dobićete najpribližniju cenu pranja za vaš objekat.
Preuzmite cenovnik usluga
»»

KONTAKT

ADRESA
Bulevar umetnosti 27
Novi Beograd
BROJ TELEFONA
011 2650 571
065 2650 571