POČETNA

USLUGE

CENOVNIK

REFERENCE

KONTAKT

Čišćenje svih
zaprljanih i teško
dostupnih površina
>Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi Visinski radovi
Nova tehnologija pranja nedostupnih površina

O NAMA

Firma Clean Windows Servis, vrši uslugu mašinskog pranja svih vrsta fasada sa zemlje. Savremena oprema koju posedujemo omogućava čišćenje jako zaprljanih i teško dostupnih površina fasade sa zemlje, bez korišćenja abrazivnih hemijskih sredstava.
Prednosti mašinskog pranja fasada ogledaju se u:

Firma Clean Windows Servis vrši pranje i visokih objekata kao i visinske radove na objektima uz korišćenje posebne opreme, što donosi znatno poboljšan učinak i kvalitet. Kod pranja solarnih panela osim gore nabrojanih efekata dobijamo i za 25% veći stepen apsorpcije sunčeve energije.

Firma Clean Windows Servis je poslovni partner firme Prostrim Erik Obrez s.p. (Celje, Slovenija).
Tel/fax: + 386 (0) 51 317 163; e-mail: erik.obrez@cws.co.rs

KONTAKT

ADRESA
Bulevar umetnosti 27
Novi Beograd
BROJ TELEFONA
011 2650 571
065 2650 571